Корпоративні справи

Login

 ---

Адвокат Киев Лабунский В.В. Юридические услуги когда необходим адвокат в Киеве.

---

Лабунский

Владимир Викторович

АДВОКАТ

контактные телефоны:

(044) 232-73-16

(093)185-16-04

Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Адвокат по корпоративних справах Київ

Корпоративне право, у зв'язку з появою ринкових відносин, вийшло на новий рівень свого розвитку. Перш за все, це професійний рівень корпоративного управління, суб'єктами якого прийнято вважати органи компанії, що приймають в ній участь. В свою чергу сама компанія також є учасником корпоративних правовідносин, тому що володіє усім наділеним їй майном. Така популярність корпоративного управління пов'язана з ростом кількості реєстрацій підприємств різних організаційно-правових форм по всій території України, і безпосередньо в Києві.

Початок корпоративних відносин виникає з реєстрації господарського товариства. Реєстрація ТОВ, АТ, займає близько 10 днів, але в даному процесі, має велике значення правильне складання статуту нової організації, оскільки статут це локальний акт, який визначає подальшу стратегію діяльності всієї компанії. Неграмотне складання статуту може привести до неможливості ведення певного виду діяльності, наприклад зовнішньоекономічної, крім того, якщо зареєструвати юридичну особу за адресою житлової квартири, то можна не пройти акредитацію на митниці. Всі ці та інші нюанси необхідно знати при заснуванні компанії, що б надалі не довелося вносити зміни до статуту в самий незручний момент.

предоставление услуг по корпоративным делам

Перевищення повноважень представником юридичної особи.

В процесі існування всі суб'єкти цивільних правовідносин діють в межах своїх повноважень, за однією лише відмінністю, що юридична особа, в силу своєї природи, здійснює повноваження тільки через своїх представників, у той час як фізична особа має можливість здійснювати їх самостійно. Нехтування принципом належного представництва при укладенні угоди може привести до визнання такого правочину недійсним, тобто таким що вчинений особою з перевищення своїх повноважень, що має негативні наслідки для однієї або обох сторін.

Щоб уникнути випадків укладення угоди без належних повноважень представником юридичної особи, необхідно перед укладанням угоди, перевірити наявність обмежень повноваження представника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб, також необхідно зажадати завірені нотаріально копії установчих документів, або довіреності, на підставі якої діє представник. Що стосується фізичної особи, то укладання угоди в певних випадках краще здійснювати в нотаріальній формі, навіть якщо така обов'язковість не передбачено законом.

Зміст корпоративних справ

Корпоративні справи не обмежуються лише реєстрацією компанії та внесення змін до її статутних документів. Корпоративне управління це складний процес із супроводу функціонування органів управління всієї компанії в-цілому. У перелік корпоративних справ відносять:

- спори, пов'язані з проведенням загальних зборів акціонерів, учасників компанії;

- спори, щодо відчуження учасником своєї частки, акціонером своїх акцій;

- спори, щодо невиконання акціонерної угоди між акціонерами;

- спори з приводу невизнання рішень керівних органів компанії;

- спори, пов'язані з переобранням або виключенням членів виконавчого органу;

- спори, пов'язані з виключенням учасника з товариства з обмеженою відповідальністю та виділенням йому частки;

- визнання договору укладеного керівником з перевищення повноважень недійсним;

- спори, пов'язані з діяльністю філій та відокремлених підрозділів;

- проведення реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення), ліквідації компанії.

Адвокат Лабунський Володимир має великий досвід у проведенні реєстрацій компаній, супроводі угод з відчуження часток у товаристві з обмеженою відповідальністю, пакетів акцій, проведенні загальних зборів учасників, вирішення корпоративних конфліктів.


E-mail: labunskyi@rambler.ru

тел.: (044) 232-73-16

моб. тел.: (093) 185-16-04

моб. тел.: (067) 747-10-95

моб. тел.: (066) 408-11-84

адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 3, станція метро "Хрещатик"

Joomla